NazwaKRAKOWSKA STUDNIA
KodK.Bn-09.69 X
Długość10.00
Deniwelacja3.50
Głębokość3.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaKlassek G.,Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka/
Mleczek T.- strona int.Spel.Beskidzkiego - informacja z 2003.09.14 - obiekt przyłączony do Dębickiej Studni K.Bn-09.46
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 41

powrót do listy jaskiń