NazwaDZIURA PRZY DRODZE
KodK.Bn-09.78
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 47 informacje
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń