NazwaSTUDNIA ZGODY
KodK.Bn-09.79
Długość12.00
Deniwelacja4.10
Głębokość4.10
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2006
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /plan/- określono gł obiektu na 4 m.?
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń