NazwaJASKINIA POD LASEM I
KodK.Bn-10.01
Długość17.00
Deniwelacja5.00
Głębokość3.50
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.-464-480m
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<<

 


powrót do listy jaskiń