NazwaJASKINIA POD LASEM I
KodK.Bn-10.01
Długość17.00
Deniwelacja5.00
Głębokość3.50
Przewyższenie1.50
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Marszałek E. Podkul G. Włodyka S.- GPS, określenie wysok. otw.-464-480m
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.50 - wzmianka, + schemat rozmieszczenia

powrót do listy jaskiń