NazwaJASKINIA U WRÓBLA (JASKINIA C-7)
KodK.Bn-10.07
Długość8.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.51 - wzmianka
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]

powrót do listy jaskiń