NazwaOKAP W CERGOWEJ
KodK.Bn-10.17
Długość5.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 48 plan i opis
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń