NazwaJASKINIA KSIĘŻYCOWA
KodK.Bn-10.22
Długość8.50
Deniwelacja2.70
Głębokość2.70
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń