NazwaOKAP W CERGOWEJ II
KodK.Bn-10.23
Długość6.00
Deniwelacja1.60
Głębokość1.20
Przewyższenie0.40
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie 3(44)2006 str.33 /wzmianka/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń