NazwaSCHRONISKO Z KOMINEM
KodK.Bn-11.02
Długość8.00
Deniwelacja7.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka

powrót do listy jaskiń