NazwaSCHRONISKO GÓRNICKIE WROTA
KodK.Bn-12.01
Długość6.00
Deniwelacja3.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Suski Rafał - Jamnik 2001r. str.33 /zdjęcie/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 /wzmianka/

powrót do listy jaskiń