NazwaJASKINIA W MAGURCE WIŚLAŃSKIEJ
KodK.Bs-02.14
Długość20.00
Deniwelacja7.00
Głębokość7.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 1, Warszawa 1997
Pysz Jakub - GPS /2008r/
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<<


powrót do listy jaskiń