NazwaJASKINIA W MAGURCE WIŚLAŃSKIEJ
KodK.Bs-02. 14
Długość20.00
Deniwelacja7.00
Głębokość7.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 1, Warszawa 1997
Pysz Jakub - GPS /2008r/

powrót do listy jaskiń