NazwaJASKINIA W JAWORZYNCE I
KodK.Bs-02.54
Długość8.00
Deniwelacja5.50
Głębokość5.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 1, Warszawa 1997
Pukowski Jezy - GPS /2009.05.14/
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<<


powrót do listy jaskiń