NazwaJASKINIA NAD SZLAKIEM
KodK.Bs-02.73
Długość11.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - Zacisk 16
Beczała Piotr - 2003.11.10 GPS, określono wysok.= 841 m
Beczała Piotr - Dokument internetowy zdjęcie 2004z01
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<< 


powrót do listy jaskiń