NazwaJASKINIA W GLINNEM
KodK.Bs-02.77
Długość7.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Eisler Andrzej - Jaskinie Beskidzkie1(3)/2000
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń