NazwaJASKINIA W ZIELONYM KOPCU I
KodK.Bs-02.82
Długość15.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - Zacisk 20 str. 19
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń