NazwaOKAP Z KOKONEM NA MURONCE
KodK.Bs-02.111
Długość4.00
Deniwelacja2.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy 2008.10.15
Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy 2009.11.12 /tabela obiektów na Muronce, schemat rozmieszczenia/
Ganszer Jerzy - Jaskinie 4(57) 2009 - schemat rozmieszczenia /str 31/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń