NazwaJASKINIA W RASTOCZNYM
KodK.Bs-02.114
Długość7.00
Deniwelacja2.90
Głębokość2.90
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - 2008.11.01 informacja
Szura Czesław - informacja, wzesień 2009 /uściślenie dł. i gł./
Bujok Piotr - GPS /wiadomość 2012.09.17/ wysokość otworu 936 m
Pukowski Jerzy - wiadomość 2014.09.01 od Juroszka Bartłomieja /uściślenie nazy, nowa gł./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń