NazwaNORKA W WĘDRUJĄCYCH KAMIENIACH
KodK.Bm-02.44
Długość2.50
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Toma Dominik - Dokument Internetowy 2011.05.21 /GPS/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń