NazwaNORKA POD BESKIDEM
KodK.Bm-02.45
Długość2.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Toma Dominik - Dokument Internetowy 2011.05.21 /GPS/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń