NazwaOKAP W STRAŻNICY
KodK.Bm-02.48
Długość3.00
Deniwelacja3.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Toma Dominik - Dokument Internetowy 2011.05.21 /GPS/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<<
Pukowski Jerzy - 2021.01.07 nowy pomiar GPS 631m n.p.m.

 


powrót do listy jaskiń