NazwaOKAP WSCHODNI KOŁO GRZYBA W WIŚLE CZARNE
KodK.Bs-02.169
Długość1.70
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy 2011.06.25 /opis, plan,zdjęcie/ - pomiar GPS
Ganszer Jerzy - Dokumeny Internetowy 2011.07.05 /schemat rozmieszczenia obiektów/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 

 


powrót do listy jaskiń