NazwaJASKINIA TRIM
KodK.Bm-02.52
Długość12.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Głowacki Ryszard - Dokument Internetowy 2011.06.30 /plan rozmieszczenia, GPS, plan/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń