NazwaSCHRON W NIEDŹWIEDZIEJ SKALE
KodK.Gst-02.03
Długość11.00
Deniwelacja5.00
Głębokość0.00
Przewyższenie5.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - materiały "przed Sympozjalne" 2011.07.03
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość  509 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /wzrost dł. z 6 do 11 m/


powrót do listy jaskiń