NazwaGROTA W DOBCZYCACH
KodK.Pwl-01.08
Długość4.00
Deniwelacja2.50
Głębokość0.00
Przewyższenie2.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - materiały "przed Sympozjalne" 2011.07.03
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 241 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016 /określono deniwelację/


powrót do listy jaskiń