NazwaSCHRONISKO NOWE
KodK.Pr-02.31
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - materiały "przed Sympozjalne" 2011.07.03
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 390 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń