NazwaSCHRONISKO NOWSZE
KodK.Pr-02.32
Długość5.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - materiały "przed Sympozjalne" 2011.07.03
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 388 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /wzrost dł z 3 do 5m/


powrót do listy jaskiń