NazwaJASKINIA W GOŚCIEJOWIE
KodK.Bs-03.125
Długość7.50
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2011.07.14
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń