NazwaJASKINIA POD SKRZYCZNEM
KodK.Bs-03.126
Długość4.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Stryczek Tomasz - informacja 2011.08.29


powrót do listy jaskiń