NazwaJASKINIA WITOWICKA
KodK.Pw-01.05
Długość16.40
Deniwelacja3.00
Głębokość2.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Szot Mariusz - Jaskinie 4(65) 2011 str 26
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń