NazwaSCHRONISKO BACIARA
KodK.Pw-01.06
Długość9.30
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szot Mariusz - Jaskinie 4(65) 2011 str 27
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /wzrost dł. z 6.00 do 9,3m/


powrót do listy jaskiń