NazwaNISKI TUNEL
KodK.Pw-01.09
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szot Mariusz - Jaskinie 4(65) 2011 str 28
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń