NazwaSCHRONISKO NISKIE
KodK.Pw-01.11
Długość2.50
Deniwelacja0.60
Głębokość0.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szot Mariusz - Jaskinie 4(65) 2011 str 28-29
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń