NazwaJASKINIA NAD URWISKIEM W WIŚLE CZARNE
KodK.Bs-02.176
Długość30.00
Deniwelacja9.50
Głębokość9.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2012.08.20 /GPS/
Bujok Piotr - Dokument Internetowy 2012.08.25 /wzmianka o eksploracji/
Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2015.01.15 /wzrost dł z 10 do 30 m, określono gł./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń