NazwaSCHRON NAD PUSZYŃSKIM
KodK.Bs-02.179
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Bujok Piotr - informacja 2012.09.17 /GPS/. 860 m n.p.m.
Grzegorz Klassek, Tomasz Mleczek - Materiały 48.Sympozjum Speleologicznego /wzmianka/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy -  http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/10558 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 

 


powrót do listy jaskiń