NazwaSCHRONISKO POSZUKIWACZY SKARBÓW
KodK.Bw-02.39
Długość3.50
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Kapturkiewicz Adam - Dokument Internetowy 2012.10.12 /842 m/ /ryty naskalne/
Kapturkiewicz Adam - 2016 luty GPS
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 
Kapturkiewicz Adam - strona internetowa nowa dł - 3.0 m
Kapturkiewicz A. - Materiały uzupełniające przewodnika sesji terenowej B (sobota, 16.10.2021


powrót do listy jaskiń