NazwaSCHRONISKO POSZUKIWACZY SKARBÓW
KodK.Bw-02.39
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Kapturkiewicz Adam - Dokument Internetowy 2012.10.12 /842 m/ /ryty naskalne/
Kapturkiewicz Adam - 2016 luty GPS
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 
Kapturkiewicz Adam - strona internetowa nowa dł - 3.0 m


powrót do listy jaskiń