NazwaJASKINIA NA WROMBANICY
KodK.Bs-02.138
Długość16.80
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja, wzesień 2009
Państwowy Instytut Geoalogiczny - Państwowy instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z 11,5 do 16,8 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 
 


powrót do listy jaskiń