NazwaRYSIA DZIURA
KodK.Bw-02.38
Długość3.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Kapturkiewicz Adam - Dokument Internetowy 2012.10.12 /862m/
Kapturkiewicz Adam - 2016 luty GPS
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016
Kapturkiewicz Adam, Gubała Wojciech J. - Newsletter Bachrichtenbrief nr 28, 2018 /Kraków-Wien/
Kapturkiewicz Adam - Historia eksploracji jaskiniowej Beskidu Wyspowego - Jaskinie 4(97) 2019 str 27
 


powrót do listy jaskiń