NazwaSCHRON W AMFITEATRZE
KodK.Bż-05.44
Długość3.00
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - Dokument Internetowy 2012.12.05
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń