NazwaJASKINIA POD ROLĄ FLAKOWĄ
KodK.Bż-05.45
Długość4.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - Dokument Internetowy 2012.12.05
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń