NazwaJASKINIA W OKRĄGLICY DOLNA
KodK.Bż-05.53
Długość6.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - informacja 2013.10.05
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń