NazwaJASKINIA NAD HUTĄ
KodK.Bż-05.55
Długość3.50
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - wiadomość 2014.03.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń