NazwaDZIUROKI
KodK.Bż-05.56
Długość5.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - 2014.04.24 wiadomość
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy /2016/ - zmiana gł. z 1,50 na 3,00 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń