NazwaJASKINIA W MALINOWSKIEJ SKALE
KodK.Bs-03.132
Długość35.00
Deniwelacja5.30
Głębokość5.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz - informacja 2014.07.24 dane od Grupy Malinka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost gł. z 5,00 do 5,30 m 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń