NazwaJASKINIA ZA BIAŁYM KRZYŻEM
KodK.Bs-03.133
Długość5.30
Deniwelacja2.30
Głębokość2.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz - informacja 2014.07.24 dane od Grupy Malinka
Juroszek Bartłomiej - GPS
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z 5,00 do 5,30 m, wzrost gł. z 2,00 do 2,30 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń