NazwaDZIURA W PRZYSŁOPIE
KodK.Bs-02.186
Długość17.10
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz - informacja 2014.07.24 dane od Grupy Malinka /ok.1000m.n.p.m./
Grzegorz Klassek, Tomasz Mleczek - Materiały 48.Sympozjum Speleologicznego /wzmianka/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z 8,0 do 17,10 m, opkreślono gł.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń