NazwaOKAP W SPALONEJ GÓRZE I
KodK.Bn-11.04
Długość2.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /korekta nazwy/


powrót do listy jaskiń