NazwaGROTA SZWEJKA
KodK.Bn-11.10
Długość5.30
Deniwelacja1.40
Głębokość0.00
Przewyższenie1.40
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń