NazwaMAŁA KOLEBA
KodK.Bn-11.11
Długość2.80
Deniwelacja1.80
Głębokość0.00
Przewyższenie1.80
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /błędny kod/
Mleczek Tomasz - wniosek z dnia 2016.12.27 o zmiane kodu z K.Bn-11.12 na K.Bn-11.11
  


powrót do listy jaskiń