NazwaOKAP Z FILARKIEM
KodK.Bn-11.12
Długość11.00
Deniwelacja3.40
Głębokość0.00
Przewyższenie3.40
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /błędny kod/ 
Mleczek Tomasz - wniosek z dnia 2016.12.27 o zmiane kodu z K.Bn-11.13 na K.Bn-11.12


powrót do listy jaskiń