NazwaSCHRONISKO W JAWORZE
KodK.Gst-02.04
Długość7.50
Deniwelacja2.80
Głębokość1.00
Przewyższenie1.80
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń